ALGIZ, s.r.o. - mimosúdne vymáhanie pohľadávok

      O NÁS | SLUŽBY | DOTAZNÍK | PROJEKTY | KONTAKT          |     |  

ALGIZ

     "Ak chceš vedieť čo si boh myslí o peniazoch, pozri sa na ľudí,
ktorým ich dal. "


 O nás

Proces vymáhania pohľadávok:

  1. Vymáhanie pohľadávok štandardnými metódami, t.j. po prevzatí a spracovaní prípadov, písomný, telefonický a osobný kontakt s dlžníkom s cieľom vymôcť pohľadávku , vyhľadanie adries a kontaktných telefónnych čísel v dostupných databázach, v registri živností, v obchodnom registri, fyzické vyhľadanie dlžníka v teréne, rokovania u dlžníka s cieľom čo najskôr dohodnúť úhradu alebo splátky dlhu. Tieto postupy realizujeme maximálne po dobu 2-3 mesiacov. Ak tieto postupy nevedú k platbe zo strany dlžníka, postupujeme plynule ďalej.
   2. Posúdenie a realizácia ďalších krokov v prípade neúspešného vymáhania: príprava trestných oznámení (ak je podozrenie, že sa jedná o podvod, spreneveru, prípadne iný trestný čin) ale najmä príprava súdnych podaní (žaloba, návrh na vydanie platobného rozkazu) a po vydaní právoplatného súdneho rozhodnutia zabezpečenie exekučného konania a všetkých k tomu potrebných dokumentov.
   3. K uvedeným postupom sme zaviedli pravidelnú povinnú kontrolu registra úpadcov. A následné spracovanie prihlášok do konkurzov či reštrukturalizácií. Čoraz väčší počet dlžníkov, nielen právnických osôb, ale aj fyzických osôb - živnostníkov a dokonca i občanov sa dostáva do stavu insolvencie a súd vyhlasuje na ich majetok konkurzy. Preto povinná pravidelná kontrola registra úpadcov je nevyhnutná. Ak totiž nie je pohľadávka prihlásená včas, definitívne zaniká možnosť jej ďalšieho vymáhania.
 • Ponechaním vymáhania pohľadávok na našu kanceláriu v Bratislave sa vyhnete nepríjemnej komunikácii s dlžníkom, časovým a finančným nákladom a zároveň presvedčíte dlžníka, že s vymáhaním Vašej pohľadávky to myslíte skutočne vážne. Na dlžníka vyvinieme tlak na úhradu jeho dlhu. Vy tak šetríte náklady na súdne poplatky a hlavne čas. Pri vymáhaní pohľadávok kladieme výrazný dôraz na záujmy klientov.

  Presvedčte sa sami a kontaktujte nás, už zajtra Vás môžu navštíviť naši pracovníci a ponúknuť Vám naše služby.


     Novinky:
  Prijmeme obchodného zástupcu. Kontakt : 0948 731 870.
  (c) 2011 Copyright ALGIZ s.r.o. : : : Powered by professional hosting EuroTRADING s.r.o.